Vzajemni sklad


Je oblika lastniških vrednostnih papirjev, s tem da se odrečemo upravljanju z naložbo. Upravljanje prepustimo upravljalcu, ki je praviloma tudi ustanovitelj sklada. Upravitelj ima strokovne kadre, ki z naložbeno politiko, ki je določena z javnim prospektom, izvaja nakupe in prodaje vrednostnih papirjev.

S tem, da se prenese skrb za plemenitenje sredstev na upravljalca, nam to zaračuna z določenim odstotkom.

Delijo na konzervativne, mešane in delniške sklade. Donosnost naložb je odvisna od tega, kolikšen delež sredstev je naložen v denarne depozite in obveznice ter delnice. V povprečju dosegajo od 5% s konzervativno sestavo sklada, do 15% z delniško sestavo. Več, kot je delnic, večja je tveganost naložbe. Več o tem v sestavku "Tveganje, donosnost, likvidnost"

Vzajemni skladi so načelno varnejši od pozameznih nakupov delnic. Praviloma dosegajo večjo razpršenost naložbe. V portfelju imajo več različnih delnic in obveznic, kot to lahko doseže posameznik. Poleg tega je upravlanje strokovno.

Želite, da vam pomagamo pri izbiri naložbenih možnosti in vrednostnih papirjev? Zahtevajte svetovanje!

Zavarovalnica Sava Triglav Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna Prva Grawe Zavarovalnica