Članek, v katerem smo sodelovali tudi mi. 

 

Nedelo, 14.09.2014, Andrej Motl


Lizing lahko odpihne bonus

Bonus: Tudi pri razvrščanju v premijske razrede razlike med zavarovalnicami niso zanemarljive. 

Na višino stroškov za avtomobilsko zavarovanje odločilno vpliva premijski razred, v katerega nas zavarovalnica razvrsti v posameznem zavarovalnem letu. Pri tem upošteva predvsem naše vozniške izkušnje in morebitno uveljavljanje škode, a v višjem premijskem razredu se lahko znajdemo tudi zaradi nepoznavanja sistema.

Pri prvi sklenitvi avtomobilskega zavarovanja nas zavarovalnice avtomatično uvrstijo v 14. premijski razred (PR), zato prvo leto plačujemo izhodiščno zavarovalno premijo. V naslednjih letih vsako leto brez škodnega dogodka napredujemo za en PR niže in smo s tem upravičeni do dodatnega  petodstotnega bonusa. Za vsako prijavo škodnega dogodka nas po drugi strani v naslednjem zavarovalnem letu čaka skok za tri PR oziroma izguba petnajstih odstotkov doseženega bonusa. Sistem je načeloma enoten tako pri razvrščanju po PR v obveznem zavarovanju kot splošnem kasko zavarovanju, a pri prvem politike posameznih zavarovalnic nekoliko odstopajo, pojasnjuje Blaž Zalar iz podjetja Moj nasvet.

Pri eni izmed zavarovalnic lahko denimo po doseženem dvanajstem PR in nato vse do najnižjega napredujemo za dva, ne zgolj za en PR na leto. Ponekod je najnižji PR, v katerega se lahko uvrstimo četrti, spet drugje tretji, ena izmed zavarovalnic priznava tudi »ničelni« PR. Četrti in nižji PR običajno zavarovancu prinaša petdesetodstotni bonus glede na izhodiščno premijo, a ponekod je lahko največji bonus še do deset odstotnih točk višji.


Če se želimo ... Klikni za članek ...

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna