Vzajemni sklad, delnice, forex - katero možnost izbrati?

Kot investitor imate veliko možnosti investiranja v različne vrednostne papirje. Naj omenimo nekaj v Sloveniji najpogostejših:


Pri sestavljanju alokacije sredstev je pomembno, da ne kupujete le naložb, katere spadajo v vaš rang sprejemanja tveganja. Za vsak naložbeni profil pravzaprav pridejo v upoštev vse naložbene oblike.

Seveda pa je pomembno, da so nakupi v ustreznih medsebojnih razmerjih. S klikom na povezavo si lahko več preberete o alokaciji sredstev.

Seveda to niso edine možnosti, vendar pa trenutno v Sloveniji še niso tako poznane. Naj jih za zdaj le omenimo:

  • forex
  • terminske pogodbe
  • opcije
  • skladi z garantiranim izplačilom glavnice (pravna oblika ni enaka kot jo pozna vzajemni sklad)
  • drugo


Priporočilo:
Priporočamo, da si podrobeje preberete vse o vrednostnih papirjh, vzajemnih skladih, delnicah, obveznicah in drugih naložb v strokovni literaturi, ki podrobneje opisujejo to tematiko.

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna