Zavarovalnica Generali - sprememba kasko pogojev - velja od 6.10.2015

Obvestilo:

Zavarovalnica Generali - Zavarovanje avtomobilskega kaska:

Zavarovalnica je z današnjim dnem (06.10.2015) z zavarovalnimi pogoji AK-15 spremenila obseg zavarovalnega kritja pri kombinacijah delnaga kaska - letni agregat.

V kolikor sklepate zavarovalno polico pri zavarovalnici Generali, bodite pozorni, da boste na to opozorjeni, saj gre za znižanje letnega agregata iz treh škod na dve po kombinaciji.

Bistvene značilnosti:

  1. zavarovalec se ob sklepanju zavarovanja po posameznem produktu lahko odloči za enega izmed dveh različnih agregatov (kritje dveh ali kritje štirih škod);
  2. za posameznem produkt je mogoče določiti različen agregat;
  3. pri sklenitvi »malega paketa« se izbiran agregat upošteva pri vseh treh produktih delnega kaska, ki sestavljajo »mali paket«; če želi zavarovalec izbrati različne agregate, je potrebno »mali paket« razdeliti v tri samostojne produkte in pri vsakem posebej določiti agregat;
  4. ob izkoriščenju agregata naknadna sklenitev zavarovanja še za dodatel agregat iz tega produkta ni več mogoča;
  5. sprememba izbire letnega agregata med zavarovalnim obdobjem ni mogoča;
  6. kritje štirih škod predstavlja razširjeno kritje in je s takim nazivom izpisano tudi na polici "Obseg zavarovalnega kritja: razširjeno kritje."

Tarifa Simpl je na voljo sklenitev samo z agregatom dveh škod.

Pri tej kombinaciji delnega kaska je uvedena razširitev zavarovalnega kritja in sicer ima zavarovalec možnost koriščenja nadomestnega vozila do 30 dni (namesto do obstoječih 10 dni) kar velja samo v primeru, da je prijavljena škoda zaradi tatvine vozila (ne velja za tatvino delov vozila).

Navedeno je opisano v novih zavarovalnih pogojih AK-15 in novem premijskem sistemu za zavarovanje avtomobilskega kaska.

Vir: Zavarovalnica Generali

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna