Planiranje (2)
Planiranje zajema več med seboj povezanih akcij. Vse aktivnosti planiranja se združijo v obliko, ki ji pravimo finančni načrt. Več o tem lahko izveste tukaj...

Zajema naj področja zbiranja in akumuliranja sredstev, določevanje njihovega namena uporabe, njihovo donosnost, ter časovno uporabo v obdobju vašega življenja. Predvsem podrobno opredeljuje:

 • vaše finančne cilje (varčevanje za pokojnino, hišo, etc.)
 • vire in načine pridobivanja sredstev
 • finančno varnost - finančno neodvisnost od okolice
 • alokacijo sredstev v različne strukture naložb (nepremičnine, posel, finančne naložbe in ostalo)
 • časovni okvir predvidenega črpanja sredstev za namensko porabo
 • zavarovanja obstoječega in prihodnjega premoženja
 • pokrivanje stroškov v primeru bolezni in invalidnosti
 • predvideva finančno situacijo družine v primeru smrti.


Kakorkoli, planiranje svojih sredstev morate gledati s tretjega zornega kota. Na planiranje ne smete vplivati s svojimi čustvi, temveč upoštevajte razumsko utemeljena dejstva in potrebe. Čustva vam le popačijo razum, zato so rešitve in odločitve pod pritiskom in stresom največkrat neustrezne.

Vsekakor si morate odgovoriti na mnogo vprašanj.

Nekaj primerov:

 • Ali veste, koliko pokojnine lahko pričakujete od države ob upokojitvi in koliko si morate privarčevati sami??
 • Kako bodo vaš življenski sopotnik in otroci preživeli ob vseh stroških v primeru vaše smrti?
 • Ali želite svojim otrokom nuditi boljšo izobrazbo?
 • Če v tem trenutku postanete poponi invalid, ali imate zadosti svojih sredstev, da dolgoročno pokrivate stroške in vse svoje potrebe?


Želite, da vam pri tem pomagamo? Zahtevajte svetovanje!

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna