ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Danes smo nenehno v stiku z ljudmi in njihovo lastnino. Zgodi se, da jih lahko povsem nenamerno škodujemo ali poškodujemo. Oškodovanci imajo pravico do povrnitve nastale škode.

Obstajata dve možnosti:

  • Prva možnost: povzročitelj škode seže globoko v žep ter jih "potolaži" z denarno odškodnino oziroma tako ali drugače odpravi škodo, ki jo je povzročil. S tem "olajša" svoje premoženje za lepo vsoto svojih sredstev
  • Druga možnost: vnaprej pomisli na nepredvidljivost življenja in zavaruje svojo odgovornost.V tem primeru pa bo zavarovalnica pokrila nastlo škodo oškodovancu. Tako ostane večji del premoženja nedotaknjen, seveda pa mora zavarovatelj odgovornosti to uslugo zavarovalnici plačati z ustreznim plačilom.


Poznamo več vrst zavarovanj odgovornosti:

  • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (z zakonom obvezno in vsem dobro poznano, zavaruje se škoda, ki jo povzročimo z upravljanjem zavarovanega vozila)
  • Zavarovanje prevozniške odgovornosti (pred poškodbami in uničenjem je zavarovan tovor, ki se prevaža);
  • Zavarovanje civilne odgovornosti in odgovornosti iz posesti domačih živali (npr. naš pes ugrizne pismonošo, ali pa se zaradi nepazljivosti zaletimo v sosedo, ki pade in si zlomi roko,…). Osebno odgovornost je običajno že vključena pri sklenitvi stanovanjskega zavarovanja.
  • Zavarovanje zemljiško - lastniške odgovornosti lastnika nepremičnine pred pred tretjimi osebami zaradi eventuelne opustitve nujnih del: npr. sneg ni očiščen s strehe in pade na pešca, padec strešnika na pešča, ni očiščen pločnik, posledično se zaradi zdrsa pešec poškoduje, padci zaradi razmajanih stopnic ali lukenj na dvorišču in podobno.
  • Zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti (zavarovanje računovodske odgovornosti, zavarovanje gradbene odgovornosti,  zavarovanje montažne odgovornosti obrtnika, delavca, lastnika ali vodstva podjetja za škode, ki se pripetijo tretjim osebam in za katere so odgovorni sami iz naslova lastništva in/ali upravljanja, npr. najeti računovodja se zmoti pri knjiženju ter povzroči podjetju škodo. Podjetje toži);
  • Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za proizvode, ki jih dajejo v promet (škoda, ki jo povzroči nekvaliteten proizvod, npr. nekvalitetna avtomobilska pnevmatika, ki poči in povzroči prometno nezgodo).
  • Odgovornost iz posedovanja nepremičnin


Bistvo vseh teh zavarovanj je, da ščitijo zavarovanca pred zahtevki tretjih oseb za škodo (materialno, nematerialno ali finančno), ki bi jo lahko povzročil s svojimi dejanji ali opustitvami dejanj, ki jih je bil dolžan storiti (pri opravljanju svojega dela oz. poklica.)

Prihajajo časi, ko bo vse več tožb zaradi povzročitve škode tretjim osebam. Bodite primerno zavarovani, da vas ne bo doletelo kaj nepredvidenega.

Zato preverite, za kolikšno vsoto ste zavarovani po stanovanjski polici. Pomembno je vedeti tudi to, da imajo te police izključitve in po polici niso zavarovane vse osebe.

Potrebujete nasvet? Zahtevajte svetovanje!

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna