Vse investicijske odločitve, ki jih sprejemate danes, imajo dolgoročne razsežnosti. Bistveno lahko vplivajo na to ali boste dosegli vaše cilje ali ne.

Zato je pomembno, da si zanje vzamete dovolj časa. Pred investiranjem se morate seznaniti z možnostmi, ki jih ponuja kapitalski trg.

Izbrati in določiti morate:

  • kombinacijo tistih vrednostnimih papirjev, ki ustrezajo vašim mejam varnosti in donosnosti.
  • časovni okvir, v katerem želite doseči željene rezultate
  • strukturo naložb
  • razpršitev sredstev na različne trge (globalno)
  • izdelano morate imeti nakupno in prodajno strategijo


V določenih primerih investiranje v vrednostne papirje niti ni bistveno bolj tvegano od depozitov v bankah. Vendar pa obstajajo tudi zelo tvegane naložbe.Osnovna naložbena načela

V nadaljevanju so našteti nekateri od osnovnih naložbenih načel, katere osnove morate osvojiti pred investiranjem:

O tem si lahko preberete več v rubriki s klikom na željeno temo.


Ostale tematike, dostopne uporabnikom spletnih strani: 

New layer...
Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna