VAM DOM PREDSTAVLJA GLAVNINO PREMOŽENJA?

Ne zapravite ga po nepotrebnem. Ogenj ali kakšna druga nevarnost vam ga lahko odnese v pičlih 10 minutah. Zato za ustrezno zavarujte. Zavarovaje nepremičnin je lahko poceni.

Požarno zavarovanje nepremičnin lahko sklenemo za:

 • zavarovanje hiš
 • zavarovanje etaž
 • zavarovanje stanovanjskih blokov
 • zavarovanje poslovnih objektov
 • zavarovanje proizvodnih hal
 • zavarovanje kmetijskih - gospodarskih objektov
 • drugo

Požarno zavarovanje obsega najosnovnejša požarna kritja FLEXA:

 • F - fireing - požar
 • L - ligthening - strela
 • EX - eksplosion - eksplozija
 • A - aviation - padec plovil

Ta zavarovalna kritja pa lahko nadgradite še z vrsto dodatnih zavarovalnih kritij, kot so:

 • izliv vode,
 • indirektni udar strele,
 • zavarovanje civilne odgovornosti
 • vihar (teža snega, toča, meteorne vode)
 • potres
 • steklo
 • in drugo.

Zavarovalnice so oblikovale različne pakete, ki že vsebujejo ta dodana kritja, razlikujejo pa se po vsebini in zavarovalnih kritjih.  

 

Primer izračuna za zavarovanje hiš:

Enodružinska hiša 160 m2 neto tlorisne površine se zavaruje po največjem paketu zavarovalnih kritij z izključitvijo plazu. Zavarovalna vsota znaša za:

 • nepremičnino  231.000€
 • premičnine (opremo)  71.000€

Letna premija za zavarovanje nepremičnine znaša le:

 • brez potresa 331 €
 • s potresom   435 €

Zavarovalna kritja poglej tukaj ...

 

Zavarovanje nepremičnin

Narava nima osebnih prijatelstev in poznanstev. S svojo rušilno močjo, ki jo razkazuje ob potresih, poplavah, viharjih in drugih naravnih katastrofah, uničuje tako težko privarčevano in ustvarjeno premoženje.

Če bi človek vedel v naprej, da se bo na določenem kraju zgodila naravna katastrofa ali neugoden splet dogodkov, prav gotovo ne bi postavljal hiše na takem kraju. Nevarnosti bi izpostavil sebe, svojo družino ter svojo premoženje v obliki nepremičnine in premičnine v njej.

Da bi te nevarnosti omilili, si je človek izmislil zavarovanja. So lahko zelo osnovna in najbolj pogosta. Krijejo le osnovne rizike, poleg njih pa lahko zavarujemo dodatne rizike.

Prav gotovo je, da vam zavarovalnica ne bo povrnila vseh stvari v prvotno stanje. Vam pa bo povrnila ekonomsko škodo, ki bi jo zavarovani rizik povzročil. Zelo pomembno je, da svoje premoženje ne podzavarujete ali nadzavarujete. Sklepajte zavarovanja na novo vrednost! Več...

Zavarovanja premoženja delimo na:

 

Stalno spremljamo ponudbo slovenskega zavarovalnega prostora. Zato smo prepričani, da vam lahko ponudimo po vaši meri in cenovno ugodno zavarovanje.

 

Želite prejeti brezplačni informativni izračun zavarovanja? Pošljite nam obstoječo poskenirano polico na naslov info@nasvet.info ali na faks 01 / 428 99 91 oz. ZAHTEVAJE PONUDBO!

POMEMBNA DEJSTVA:

 • zastopamo vse pomembnejše zavarovalnice, zato je naša agencija pri svetovanju neodvisna
 • nudimo osnovna, standardna, nadstandardna zavarovanja nepremičnin
 • naše delo temelji na dolgoletnih izkušnjah in znanju
 • imamo vse zahtevane licence na zavarovalnem in investicijskem področju
 • poznamo prednosti in slabosti posameznih zavarovanj nepremičnin
 • veliko nepremičnin podzavarovanih , lastniki se tega ne zavedajo
 • navsezadnje - zavarovalni agentje zastopajo zavarovalnico, mi zastopamo interese strank!
 • nudimopomoč pri reševanju nastalih škod


Se odločate za zavarovanje svojega premoženja? Posvetujte se z našimi strokovnjaki in se odločite pravilno!

 

Zahtevajte brezplačno svetovanje...

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna