NALOŽBE - arhiv člankov

NAPOTKI PRI INVESTIRANJU V VREDNOSTNE PAPIRJE

Nekaj pomembnih napotkov pri investicijah Čas je na vaši strani Tisti, ki imajo več let do upokojitve, si lahko...

RAZMERJE MED DONOSNOSTJO IN VOLATILNOSTJO

Razmerje med donosnostjo in volatilnostjo Z investicijami v različne oblike vrednostnih papirjev se v času izpostavi vložena...

BANČNI DEPOZITI

Najpogostejša in vrednostno najbolj zastopana kategorija investiranja (varčevanja) v Sloveniji so vsekakor bančni depoziti....

DONOSNOST VREDNOSTNIH PAPIRJEV / S&P 500

Vrednostni papirji in donosnost Ko se spuščate v naložbo delniških vrednostnih papirjev, je dobro, da poznate...

HEDGE SKLADI

Hedge skladi na splošno niso dobro znani, to velja tudi za Slovenijo. Naziv "Hedge skladi" je izpeljanka iz prakse...

DELNICE

Delnice so lastniški vrednostni papirji. Izdajatelji so delniške družbe. Z nakupom delnice, postanemo sorazmerni...

VZAJEMNI SKLAD

Vzajemni sklad Je oblika lastniških vrednostnih papirjev, s tem da se odrečemo upravljanju z naložbo. Upravljanje...

OBVEZNICE

Obveznica Obveznice so dolžniški vrednostni papirji. So zavarovane s premoženjem izdajatelja. Izdajatelj z izdajo...

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna