Razpršitev naložb ali alokacija sredstev

Alokacija sredstev v praksi pomeni, da ne položite in nesete vseh jajc v eni košari. V primeru, da bo šlo na nekem trgu kaj narobe, to še ne pomeni, da bo to enako na vseh ostalih.

Tako se vam sredstva zmanjšajo le na tistem delu sredstev, kjer so se tečaji znižali. S tem bistveno razpršite naložbe, hkrati pa preložite tveganje na več različnih naložb.

Pomembno je, da investirate v naložbe, ki so med seboj nekorelirane ali pa je ta medsebojna korelacija majhna. Kajti v nasprotnem, četudi imate še tako razpršena sredstva v različne delnice in sklade, vas to ne bo obvarovalo pred padanjem tečajev.

Alokacija sredstev pomeni, da

razprši sredstva med naložbe

  • ki so geografsko razpršene,
  • z različno valatilnostjo, sprejemljivo za vlagatelja,
  • njihova korelacija naj bi bila čimanjša ali celo negativna
  • različnih rizičnosti; od obveznic, delnic (na domačem in tujih trgih), trgov v razvoju, hedge skladov, skladov z garantiranim izplačilom glavnic in drugo.

 predvidi ustrezen delež pozameznih vrst naložb v naložbenem portfelju.

  • od posamezne naložbene možnosti predvidi manj ali bolj tvegane investicije
  • upošteva časovni horizont vlaganja
  • upošteva stopnjo sprejemanja tveganja vlagatelja


Alokacija sredstev

je uravnotežena sestava mešanice različnih vrst naložb z različnimi stopnjami tveganosti v razmerju, ki je priporočljiva za vlagatelja.

Je instrument, s katerim sicer ni zagotovljena popolna varnost, je pa bistveno zmanjšana tveganost naložb, gledano v celoti.

Alokacija sredstev mora biti sestavljena po načelu zasledovanja ciljev vlagatelja, z minimiranjem in izpostavljanjem prevelikemu tveganju.

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna