Planiranje (1)

Planiranje vašega premoženja za večino ljudi predstavlja problem izražen v več oblikah. Delo, ki bi ga morali opraviti takoj po končanem šolanju, prestavljajo na kasnejši čas iz različnih razlogov:

  • ne verjamejo, da imajo toliko premoženja, da bi morali planirati
  • planiranje sredstev vidijo le kot potrebo starejših ljudi, ki že imajo sredstva
  • prepričani so, da bo država poskrbela za njihovo pokojnino in rento
  • ne vedo, kje in kako pričeti s planiranjem
  • trdijo, da so tako zaposleni, da nimajo časa za to delo
  • ali pa vedno znova govorijo- moral bi..., vendar se ne pripravijo k izvedbi


Planiranje premoženja in njegovo spremljanje je eden od bistvenih korakov do ekonomske in socialno neodvisnega posameznika.

Vsak živi v neki skupnosti, s katero je povezan. Pomembno je, da se posameznik zaveda, da njegova dejanja vplivajo na njega in njegove družino. S svojimi dohodki in premoženjem prav gotovo pripomore h večjemu blagostanju, torej k finančni stabilnosti. S pravilnim in pravočasnim odzivanjem na določene situacije, premoženje ni ogroženo in praviloma raste.

Ravno obratno pa velja, da določena nedejanja in prelaganje na kasnejši čas, lahko povzročijo strese in finančno nestabilnost posameznika. Zato je pomembno poiskati tiste šibke točke, kjer lahko posameznik v tako situacijo spravi sebe in svoje bližnje.

Ko spozna, kje je ranljiv, lahko ustrezno ukrepa. Tako pripomore k zmanšanju nevarnosti, ter boljši socialni varnosti.

Planiranje sredstev pomeni predvsem iskanje prave poti za dosego ciljev. Posameznik si pripravi načrt poti po kateri bo stopal, predvidi pa tudi več možnih situacij ter si pripravi tudi zasilni izhod. Ob nastopu le teh, bo pripravljen in se bo lažje in hitreje odločal, katera je pravilna pot. Več...

Želite, da vam pri tem pomagamo? Zahtevajte svetovanje!

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna