FINANČNA VARNOST

Pojem ki ga včasih nadomestimo ali zamenjamo s pojmom socialna varnost.

Finančna varnost pomeni določen znesek privarčevanih finančnih sredstev. Ta sredstva morajo biti dovolj likvidna, da so ob nepredvidenih situacijah hitro dostopna.

Varnostni sklad

V prvo vrsto finančne varnosti spada varnostni sklad, ki spada med kratkoročne naložbe. Zagotavlja nemoteno delovanje posameznika ob morebitni izgube službe. Priporočena velikost sredstev naj bi bila enoletni osebni dohodek.

Varčevanje

Dolgoročno pa je potrebno sredstva načrtovati in akumulirati. Predvideti je potrebno čimveč ugodnih in neugodnih situacij. Najti je potrebno rešitve, ki v določenih življenskih situacijah razbremeni ali financira tekoče stroške. Od tega, kaj lahko pričakujemo od državne pokojnine, do morebitne invalidnosti, ki onemogoča nadaljnje zaposlitev in varčevanje. Predvidevati je potrebno vire finančnih sredstev, kateri pokrivajo tekoče stroške v času, ko ni dohodkov oz. so ti le minimalni.

Morda se v tem trenutku ne kaže velika potreba po finančni varnosti. Vsekakor pa se bo njen pomen z zmanševaja socialnih pravic s strani države obratnosorazmerno povečeval.

Na ta in mnogo drugih vprašanj si morate odgovoriti in najti rešitev v finančnem načrtu. Nekaj napotkov si lahko preberete v sestavku "Planiranje"

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna