Časovni okvir investiranja

Ko se odločamo za investiranje, je zelo pomemben podatek, kdaj bomo sredstva reinvestirali oz. začeli črpati. Zato pri planiranju vseh svojih finančnih ciljev ugotovite, kdaj in koliko sredstev boste potrebovali dosego ciljev.

Časovni okvir je zelo pomembna komponenta pri izvedbi alokacije sredstev. Kajti, daljše kot je obdobje, namenjeno za invstiranje, večji delež delnic lahko kupite. S tem pa dosežemo v povpreču bistveno višji donos celotnega portfelja naložb. S tem se bistveno povečujejo možnosti, da se doseže cilje

Kako začeti?

Prvi korak je, da predvidite, koliko sredstev potrebujete za dosego posameznega cilja, ter določiti leto, kdaj to želite doseči. Daljše, kot je obdobje, večjo povprečno donosnost lahko predvidite. Izračunajte, koliko morate v tem trenutku investirati, da boste cilj dosegli.

Pozor. Pri računanju upoštevajte povprečne donose za delnice do 10%. Kar je več, je že lahko špekulacija. Več o donosnosti delnic si preberite v članku "Donosnost in volatilnost delnic"

Tako ponovite za vse finančne cilje, ki jih imate, ter seštejte zneske, ki jih morate investirati danes, da bodo cilji uresničeni.

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna