Razredi tveganja


Ločimo pet razredov tveganja:

 • nizko
 • nizko/srednje
 • srednje
 • srednje/visoko
 • visoko


Nizko ali "temelj"
V to kategorijo razvrščamo naložbe, ki predstavljajo visoko stopnjo varnosti in sicer

 • v bančne produkte, kot so bančni depoziti, hranilne vloge in drugo
 • v klasična mešana življenska zavarovanja
 • v produkte z garantiranim izplačilom glavnice (ponavadi imajo take produkte zavarovalnice)


Nizko/srednje ali "varnost"
So naložbe z investiranjem sredstev v oblike naložb, ki možnost rasti, vsekakor pa njihov standardni odklon omejen na nizko raven. To so predvsem naložbe v:

 • Državne obveznice
 • Zakladne menice
 • Blagajniški zapisi
 • Obvezniški skladi
 • Delnice velikih in uspešnih podjetij (le na dolgi rok)
 • Nepremičnine


Srednje ali "varnost in rast"
Investiranje prek glavnih svetovnih delniških trgov na različne geografsko razpršene trge. Investitorju daje možnost, da si izbira delnice ali sklade v posameznih regijah ali celo določenih držav. Nudi možnost velikih donosov na investicije, vendar pa take vrste naložb pomenijo tudi bistveno povečano tveganje za volatilnost vrednosti naložbe.

 • Delnice posameznih držav
 • Delniški skladi
 • Obveznice na razvijajočih se trgih


Visoko/visoko ali "rast in tveganje"
Investiranje v specializirane oblike naložb, kot so skladi, ki investirajo v vrednostne papirje izven glavnih trgov. Take vrste naložb nudijo potencialno visoko povprečno donosnost, medtem, ko pa se je volatilnost donosnosti zelo povečala.

 • Delnice in skladi


Visoko ali "tveganje"
Investiranje v manjša, razvijajoča se podjetja, delnice razvijajočih ali nastajajočih se trgov predstavlja možnost izredno hitre rasti in povečevanja kapitala. V to kategorijo spada tudi medvalutno trgovanje. Taka investicija predstvlja veliko verjetnosti velikih padcev v obdobju predvidenega investiranja. Tveganje za večje izgube investiranega kapitala. V to obliko naložb primerno investirati le za manjši del sredstev.

 • hedge skladi
 • delnice razvijajočih in nastajajočih trgov
 • forex
 • terminske pogodbe, opcije


Grafično predstavitev lahko pogledate tukaj: "Piramida sredstev" . Koliko sredstev bo investirano v določeno kategorijo, je odvisno od sprejemanja tveganja. Na vprašalnik o sprejemanju tveganja lahko odgovorite tukaj...

Več o tem, kako pravilno razpršiti premoženje lahko izveste v vsebini:"Razpršitev naložb ali alokacija sredstev"

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna