AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE - ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Obvezno avtomobilsko zavarovanje

ali zavarovanje avtomobilske odgovornosti iz naslova upravljanja motornega vozila (avtomobila, motorja, tovornjaka,…) je obvezno in z zakonom predpisano.

Avtomobilsko zavarovanje krije škodo, ki jo voznik zavarovanega vozila povzroči drugim osebam (smrt, telesne poškodbe, prizadeto zdravje,…) in/ali stvarem. Obveznost tega zavarovanja je, da varuje zavarovanca pred plačilno nezmožnostjo in finančnim polomom posameznika, saj lahko dosežejo odškodninske vrednosti več desetmilijonske vsote.

Zavarovalnice v Sloveniji imajo precej poenoten sistem določanja premije za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, tako imenovani bonus-malus sistem. Le ta določa za voznike, ki ne povzročajo nezgod, cenejše avtomobilsko zavarovanje, kot za voznike, ki nezgode večkrat povzročijo. Razlike med posameznimi zavarovalnicami so pri avtomobilsmem zavarovanju majhne.

V zadnjem času se pojavljajo določena odstopanja, saj določeni tipi vozil dobivajo popuste, saj so statistično manjkrat udeležena v prometnih nesrečah..

Voznikom, ki ne povzročajo nezgod, zavarovalnice pocenijo letno premijo zavarovanja (bonus). Vsako leto brez nezgode pridobimo dodatni 5% bonusni popust na polno zavarovalno premijo. Za leto, v katerem pa nezgodo povzročimo, nam zavarovalnica del teh popustov ukine (malus) in to kar v višini 3 premijskih razredov (-15%).

Bonus ohranimo, tudi če zavarovalnico zamenjamo. Lahko pa ga tudi podarimo skupaj z avtomobilom znotraj prvega dednega reda, vendar ga potem sami ne moremo več uporabiti. (različni pogoji zavarovalnic).

Preverite našo ponudbo

Želite, da vam pomagamo pri izbiri primernega zavarovanja vašega avtomobila? Zahtevajte svetovanje ali nam pošljite obstoječo poskenirano polico avtomobilskega zavarovanja na naslov:

 

Koristi za vas:

  • prihranite lahko tudi do 100 € in več pri enakih kritjih!
  • ne tratite časa za raziskavo trga
  • dobite najcenješo možno varianto za zavarovanje avtomobila
  • pomoč ob škodah in popravilu praktično vse dni v letu
  • Nimate bonusa? Uredimo vam, da bo vaše plačilo za zavarovanje avta lahko le 50% premije ali še manj!
  • navsezadnje - zavarovalni agentje zastopajo zavarovalnico, mi zastopamo interese strank!

 


 

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna