ZAVAROVANJA PODJETJA

Vsako podjetje ima svoje značilnosti in karakteristike. Podjetjem poiščemo ponudbo, ki je prilagojena njihovim potrebam.

Danes domače in tuje zavarovalnice nudijo široko paleto zavarovanj in prav za vsako podjetje in samostojnega podjetnika se lahko najde primerno in dostopno.

Manjši zasebniki in podjetniki so najbolj ranljivi v primeru takšnih in drugačnih nezgod, naravnih nesreč, nepredvidenih pripetljajev in njihovih posledic. Zato si morata tako podjetje in samostojni podjetnik zagotoviti svoj obstoj poleg pridnega dela še na drug način – s primernim zavarovanjem.

Za podjetja in samostojne podjetnike so pomembna predvsem naslednja zavarovanja:

 • Požarno zavarovanje, krije poleg nevarnosti požara na objektu, strojih in opremi tudi nevarnost strele, eksplozije, viharja, toče, udarca vozila, padca plovila, manifestacij in demonstracij, po dogovoru pa lahko tudi poplave, izliva vode iz cevi, plazu,… To zavarovanje je osnovno in če podjetje tega nima urejeno lahko v primeru nesreče grozi propad ali vsaj ogromni stroški obnove.
 • Zavarovanje obratovalnega zastoja (šomaž) zaradi nastopa zavarovalnega primera v primeru zgoraj naštetih požarnih nevarnosti. To zavarovanje podjetju precej olajša poslovanje, saj bi lahko bil njegov obstoj zaradi fiksnih stroškov in nezmožnosti poslovanja ogrožen.
 • Zavarovanje strojeloma na strojih in aparatih. To zavarovanje je predvsem pomembno za podjetja, ki se ne ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi, marveč imajo drage naprave, stroje in aparate, s katerimi proizvajajo ali predelujejo. V primeru okvare stroja, je lahko podjetje podvrženo visokim stroškom popravila ter obratovalnemu zastoju, zaradi česar je lahko ogrožen njegov obstoj.
 • Zavarovanje odgovornosti. Podjetje odgovarja za kakovost svojih izdelkov in storitev. Lahko pa se zgodi, da pride do napake in nastane posredna ali neposredna škoda. V tem primeru zavarovalnica pokrije škodo oškodovancu, podjetju pa prihrani stroške ter ohrani dobro ime. To zavarovanje lahko krije tudi škodo, ki jo utrpi tretja oseba zaradi zgradbe in opreme, ki je v lasti podjetja (na primer, stranka se udari v oster rob mize,…).
 • Kolektivno nezgodno zavarovanje in zavarovanje delovnega mesta. Podjetje mora misliti tudi na svoje zaposlene, tako in drugače. Zaposleni lahko utrpi poškodbo zaradi nezgode na delovnem mestu in zavarovalnica mu izplača odškodnino. Podjetje pa ima dodatne stroške z odsotnostjo delavca (nadomeščanje, izpad prometa, stroške priučiteve novega delavca, …), zato je smiselno zavarovati tudi delovno mesto. Pri tem zavarovanju je še posebej priporočljiv nasvet svetovalca.
 • Prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja
 • Zavarovanje pravne zaščite - v okviru pravne zaščite ARAG za pravne osebe je možno zavarovati podjetja in njihove zaposlene. Z zavarovanjem zaščitite podjetje, zaposlene in lastnika/direktorja podjetja.  Uporabna vrednost zavarovanja v vašem podjetju:
   • Kraja baz podatkov in sprožen kazenski postopek
   • Delovno pravno področje; spori z zaposlenimi v primerih  odpustitve, odpravnin, premestitev na drugo delovno mesto, znižanje plač, dopustov in podobno)
   • Predčasno upokojevanje; v kolikor se zaposleni  želi upokojiti zaradi  bolezni ali poškodb in ima vlogo ZZZS zavrnjeno (kar je lahko tudi v interesu delodajalca) možnost uveljavljanja pravne zaščite in drugo
   • Za več informacij kliknite povezavo


Ste prepričani, da imate svojo dejavnost in sredstva v podjetju pravilno zavarovana? Preverite.

 Zahtevajte svetovanje... oz. nas pokličite na 01/ 428 99 90 oz. 040 17 11 17.

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna