Pravilo 72


Pri investiranju denarja je vedno govora o donosu. Velikokrat se pojavi vprašanje; "Kdaj se bo vložek podvojil?".

Seveda vprašanje ni težko. Poznati moramo povprečni letni donos naložbe. Če izberemo pretežno delniško usmerjeno naložbo, lahko z veliko verjetnostjo rečemo, da so dolgoročni letni donosi v povprečju okoli 8 - 10 %.

Da si boste odgovorili na to vprašanje, z obrestno obrestnim računom izračunate na osebnem kalkulatorju.

Obstaja pa bližnjica. Pravilo 72.

Metoda ni natančna, prikazuje pa kar zadovoljiv približek. Formula je enostavna, napisana je spodaj:

donos


ali drugače

donos


Tako lahko izračunamo, da se glavnica pri povprečnem donosu 8% podvoji v približno 9 letih.

Opozorilo:
višja, kot je obrestna mera / donos naložbe, večja je napaka rezultata. Smiselna je do 20% donosa, naprej pa je rezultat že zelo popačen.
Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna