Finančni načrt opredeljuje vse bistvene elemente, ki so potrebni za doseganje zastavljenih ciljev. To so:

Splošni pregled stanja

Pregled in analiza obstoječega finančnega stanja;

  • denarni tok,
  • bilanca stanja
  • bilanca uspeha

Pregled življenskih ciljev

  • določitev ciljev, ki jh želite doseči
  • določitev ciljev, ki jh želite doseči
  • določitev prioritet, kateri cilji so najpomembnejši
  • določitev časovnega horizonta dosega zastavljenih ciljev

 

Določitev stopnje sprejemanja tveganj za naložbe

 

Investicijski plan

  • vire in načine pridobivanja sredstev
  • alokacijo sredstev v različne strukture naložb (nepremičnine, posel, finančne naložbe in ostalo)
  • časovni okvir investiranja v naložbah
  • tehniko investiranja

 

Ostalo

  • časovni okvir predvidenega črpanja sredstev za namensko porabo
  • zavarovanja obstoječega in prihodnjega premoženja
  • pokrivanje stroškov v primeru bolezni in invalidnosti
  • finančno varnost
  • predvideva finančno situacijo družine v primeru smrti.

   


Z definiranjem teh postavk si boste na jasnem o vaši finančni sliki. S planom pa si postavite naloge, ki vas bodo vodile k ciljem.

Kakorkoli, planiranje in načrtovanje svojih sredstev morate gledati s tretjega zornega kota. Ne smete vplivati s svojimi čustvi. Upoštevajte razumsko utemeljena dejstva in potrebe. Čustva vam le popačijo razum, zato so rešitve in odločitve pod pritiskom in stresom največkrat neustrezne.

Finančni načrt je lahko v različnih oblikah, je lahko napisan ali pa le v vaših glavah. Vendar pa je najbolje, da si ga izdelate v pisni obliki. Razlogov za to je več, vendar poglavitni pri tem je, da vas usmerja na vaši poti do uspeha. O tem lahko preberete tudi v članku: "Zniževanje življenjskih stroškov".


Pri načrtovanju si morate predhodno odgovoriti na veliko vprašanj, kot so:
Nekaj primerov:

 • Ali veste, koliko pokojnine lahko pričakujete od države ob upokojitvi in koliko si morate privarčevati sami??
 • Kako bodo vaš življenski sopotnik in otroci preživeli ob vseh stroških v primeru vaše smrti?
 • Ali želite svojim otrokom nuditi boljšo izobrazbo?
 • Če v tem trenutku postanete poponi invalid, ali imate zadosti svojih sredstev, da dolgoročno pokrivate stroške in vse svoje potrebe?


Kakršenkoli načrt je boljši, kot noben! Zato ga izdelajte čimprej, saj vam bo pomagal pri pravilnem kopičenju premoženja in dolgoročnemu doseganju ciljev.

Če tega še niste storili, to storite čimprej. Saj veste, pot v Trst se začne s korakom.

Želite, da vam pri tem pomagamo? Zahtevajte svetovanje!

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna