Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je v današnjih dneh skorajda pri astronomskih cenah zdravstvenih storitev že nuja. Poleg nezgodnih zavarovanj je najbolj pomembna zavarovanja posameznika.  V kombinaciji vam tvorita zelo dobro socialno varnost.

Zdravstveno zavarovanje delimo na:

  • Obvezno zdravstveno zavarovanje;

Pravice in dolžnosti ureja zakon o zdravstvenem zavarovanju Slovenije

  • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

To so prostovoljna zavarovanja krijejo razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti (storitve iz 2. do 6. točke 23. člena zakona)

  • nadstandardno zdravstveno zavarovanje;

Prostovoljna zavarovanja za večji obseg pravic ali za višji standard storitev, kot je to določeno v obveznem zavarovanju. Zavarujete dodatne pravice, ki niso zajete v obveznem zavarovanju.


Prostovoljno zdravstveno zavarovanje izvajajo na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (zakon) naslednje zavarovalnice:

  • AdriaticSlovenica d.d.,
  • Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d. in
  • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z. .


Ali se zavarujete ali ne, je popolnoma vaša odločitev. Vendar, če ste stari več kot 18 let, priporočamo, da si priskrbite to zavarovanje.

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna