KAKO OPLEMENITITI DENAR?

V danjašnjem času, ki je poln različnih in nasprotujočih se informacij, je težko izbrati ustrezno naložbo. Srečujete različne ljudi. Veliko njih govori in priporoča različne oblike varčevanja in investiranja. Prvi zagovarjajo investiranje izključno v domače vrednostne papirje, drugi ravno obratno, kot tretji v nepremičnine. Vrst naložb je skorajda toliko, kolikor si jih lahko zamislite. Kakšen je pravi odgovor?

Resnica je vedno nekje vmes.

Vsak posameznik je svoj individuum. Zato sprejema sebi ustrezne rešitve. Tako so lahko le te sestavljene iz več že obstoječih. Le v drugačnih razmerjih in prilagojene posamezniku.

Vendar pa je pot do ustrezne oblike naložbe za marsikoga nerešljiva uganka. Popolnoma razumljivo. Potrebno je poiskati, izbirati, preveriti in odločati, katere informacije in možnosti so za nas v danem trenutku odločitve sprejemljive.

V fazi iskanja možnosti izbrete vse možne oblike naložb, v katere mislite, da bi bilo smiselno investirati svoja sredstva. Preden se odličite za njih, pa priporočam, da si postavite nekaj vprašanj.

  • Ali poznate vsako od naložb, v katero investirate? Če ne, pridobite več informacij, saj boste le tako lahko vedeli, kaj od naložbe lahko pričakujete.
  • Koliko ste pripravljeni izgubiti z naložbo, ne da bi ogrozili cilj, zaradi katerega varčujete? Primerjajte odgovor z izbranimi potencialnimi naložbani. Če katera od njih ne ustreza, poiščite zamenjavo.
  • Ali izbrana naložba res ustreza vašemu žepu? Vsekakor je dobro, da imate naložbe razpršene. Tako po strukturi naložb, geografsko, kakor tudi po panogah. Nekateri, žal, precenjujejo svoje sposobnosti in s preveč lahkim srcem investirajo prevelik delež svojih sredstev v tvegane naložbe.
  • Kolikšen donos vam daje obstoječa naložba v primerjavi z drugimi alternativami? V nekem izbranem časovnem intervalu imajo različne naložbe različne donose. Preverite ali vaša izbrana naložba prinaša enake donose, kot alternativna izbira v enakem ali manjšem razredu tveganja.


Nasvet:
Posnemanje nikoli ni bilo dobro. Zato nikar ne posnemajte soseda, ki je investiral v nek določen sklad ali delnico. Najprej preverite in se po zgoraj navedem postopku lotite varčevanja. Le vi odločate, katera je naložba je za vas najbolj primerna.

Kot investicijski namig, kako morda oplemenititi denar, pa preverite med drugim tudi Sarajevsko borzo (http://www.sase.ba/).

V zadnjem letu je bil velik porast vrednosti delnic in seveda porast premoženja investitorjev. Kar nekaj naložb je, kjer so bili v zadnjih dveh letih donosi tudi 200% in več. Na Beograjski borzi se najde celo naložba, ki je investitorjem prinesla nominalno 600% v zgolj 6 mesecih.

In to prav gotovo ni konec!


Avtor: Blaž ZALAR

Zavarovalnica Sava Triglav Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna Prva Grawe Zavarovalnica