E-NASVET ŠT. 14 - UKROTIMO POŠAST IMENOVANO »TVEGANJE«

E-NASVET – št.14

Spoštovani bralci,

Današnji članek je posvečen predvsem tisti skupini ljudi, ki varčuje za dodatno pokojnino v naložbenih življenjskih zavarovanjih. Ponavadi ljudje sprejemamo vse naložbe, katere ne poznamo podrobno, kot tvegane naložbe. Namen tega članka je prikazati delniške naložbe kot dolgoročno varne. Žal garancije pa ni.

Morda varčujete v naložbenih zavarovanjih? Dvomite ali celo razmišljate o odkupu svojih sredstev? Nikar!!! Naredili boste veliko napako ter še dodatno izgubili denar.

Da bi razumeli, je potrebno dogajanje na borzi razrezati na koščke ter ga ponovno sestaviti. Najti moramo odgovore na naša vprašanja in dvome. Nato pa vse skupaj združiti v celovit odgovor. Tako ponavadi dobimo pogled iz novega zornega kota.

Naj odgovorimo na nekaj vprašanj.

Donosi in izgube zadnjih 82 let
Tečaji delnic rastejo in padajo. Pomembno se je zavedati, da na vsakih nekaj let pride korekcia ali recesija, ki zbije tečaje navzdol. Ponavadi se po velikih padcih pojavijo tudi ekstremni donosi. Nihanje donosov po letih za indeks S&P 500 za obdobje 1926 in 2008 je razvidno iz spodnjega grafa:

Recesija_28


Iz grafa je razvidno, da je v zadnjih 82 letih po vsakem večjem padcu sledilo okrevanje z visokim letnim donosi. Zanimivo je, da je bil v obravnavanem obdobju večji padec samo v letu 1931 (-43,34%). Glej spodnjo preglednico:
Recesija_28Pozitivna proti negativnim
Vendar posamezno leto ni pravi odraz stanja. Spremljati je potrebno padce od najvišjih doseženih vrednosti pa do najnižje ter čas, ki je bil potreben, da se je medvedji trend obrnil zopet v bikovskega. Kdaj je to, pa verjetno ni človeka na zemlji, ki bi znal to natančno napovedati. Zato se opredelimo na daljše obdobje, kot za delniške naložbe tudi velja.

Tako lahko vidimo, da je izrazito negativnih let le 5, ki presegajo padce več kot 20%. To pa predstavlja le 6% vseh let, če pa pogledamo vsa negativna leta, ki jih je 23 v obravnavanem obdobju, to predstavlja 28% vseh let. Vsa ostala leta so pozitivna, ki jih je skupno 72%. Nadpovprečno donosna leta , ki presegajo 20% jih je kar 31 oz. skoraj 38% vseh let.

Recesija_28Dolgoročne proti kratkoročnim naložban
Iz povedanega lahko izluščimo, da se v delniških naložbah ne varčuje na kratki rok. Dejstvo je, da se tveganje zmanjšuje z daljšanjem varčevanja.

Naložba v delniške naložbe tako predstavlja določeno tveganje, da bo v krajšem obdobju izgubila svojo vrednost. Daljše kot je obdobje varčevanja, manjše so povprečne izgube, na izrazito dolgoročne naložbe, kot so naložbena zavarovanja pa tudi v najslabših obdobjih prinašajo pozitiven rezultat.

Spodnji graf prikazuje možnosti zaslužka, kot jih predstavlja index S&P 500 v različnih obdobjih od leta 1926-2008. Tako bi lahko realizirali dobičke 162,89% v od julija 1932 do junija 1933, oz. -67,56% izgubo od julija 1931 do junija 1932.

V razdobju 20 let, bi tako lahko dosegli najboljši možni rezultat v povprečju 18,25% donosa vsako leto v obdobju april 1981- marec 2000 oz. , najslabši možni rezultat ki ne bi bil manjši od 1,89%!, med obdobjem september 1930 do avgusta 1949.

Recesija_28Delnice proti obveznicam
Dolgoročno le delniški donosi presegajo inflacijo. Zato je varčevanje za dodatno pokojnino z delniškim portfeljem smiselno. Je pa potrebno poudariti, da bolj, ko se približuje čas upokojitve, bolj resno je potrebno spremljati portfelj naložb in jih pravočasno realocirati v konzervativnejše naložbe.

Dobra nakupna priložnost

Ob recesijah, kot jo imamo sedaj, je smiselno na daljše obdobje investirati več denarja. Spodnji graf prikazuje 4 krize v 10 letnem obdobju, združene v eni indeks.

  • Po varianti I bi se na vložke v povprečju pripisalo 14,8% letno oz. skupno kar 397,6%
  • Po varianti II se pripiše na vložke vložene pred krizo le 6,3% letno oz. skupno le 84,7%Recesija_28Zakonitosti naložbenih polic
Naložbene police so v veliki meri sestavljene tako, da se sklepalni stroški obračunajo v 3 do 5 letih, razen pri nakaterih produktih, ki se enakomerno porazdelijo skozi celotno obdobje varčevanja.

Pomembno je, da veste, da so ti stroški lahko zelo visoki, tudi do 4% do 7,5% vseh predvidenih vplačil na pogodbi.

Primer:
Najlažje to razložim na primeru, da varčujete 50 € mesečno, pogodba je sklenjena za dobo 25 let. V teh letih boste na polico vplačali 15.000€. Plačujete že več kot 5 let.

Osnova za izračun sklepalnih stroškov znaša 15.000€. V petih letih ste vplačali 3000€. Od tega je potrebno odšteti stroške(vzeli bomo povprečje) 860€. Tudi zavarovanje za primer smrti nekaj stane, vzemimo da je ta strošek v povprečju 10 €/mesec, kar znese dodatnih 600€.

Tako bi, ob predpostavki, da vrednosti točk niso niti pridobile niti izgubile vrednosti imeli na računu police 1540 €, kar je le polovica vplačanih sredstev. Vendar pozor; sedaj imate glavne stroške pokrite za celotno dobo. Če sedaj to vrednost v povprečju zmanjšamo za 50%, kolikor je recesija odnesla vrednostnim papirjem, je to zelo verjetno številka, ki jo imate na vaši polici.Zaključek
Če torej varčujete za dodatno pokojnino v naložbenih zavarovanjih in so ta dolgoročno naravnana, potem naj vas nič ne skrbi. Priporočamo, da podvojite mesečne vložke za čas, dokler vrednosti delnice ne nadoknadijo vsaj 50% izgubljene vrednosti. Če tega ne boste storili, boste zaslužili nekoliko manj. Vendar bodo delnice na dolgi rok okrevale.

Najslabše, kar kar lahko naredite pa je prekinitev pogodbe in odkup sredstev. Tako boste izgubili že ponavadi vse vplačane stroške, ki niso majhni. Gibljejo se lahko že pri če se omejimo na zgornji primer od 600-1200 € ali več. Zato nikar ne prekinjajte pogodb!!!

V naslednjem članku bomo analizirali situacijo delniških tečajev na primeru indeksa S&P 500 ter možni razpleti v prihodnjih mesecih

Avtor: Blaž ZALAR

Zavarovalnica Sava Triglav Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna Prva Grawe Zavarovalnica