Se morda motim, da tudi vi želite dobro zaslužiti? Zaslužek ni samo to, da ob koncu meseca dobite dobro plačo. Zaslužek pomeni vse, kar vam povečuje vaše osebno premoženje. Kako dodatno odebeliti denarnico, čeprav imate že vsa sredstva investirana?

Če ste pripravljeni nekaj tvegati, vam lahko ta strategija zelo dvigne vašo interno stopnjo donosnosti (IRR) investiranih sredstev. Če tvegate preveč, lahko izgubite vse!


Ste kdaj pomislili na posojilo? Večina vas bo odgovorila, da vam bo posojilo premoženje zmanjšalo! Pa še prav imate, ob izpolnjenem pogoju, da je le to uporabljeno za napačen namen! To so razne potrošniške dobrine, ki hitro izgubijo svojo realno vrednost.

Kaj pa možnost, da posojilo investirate v vrednostne papirje? To je prav gotovo investicija, ki dolgoročno daleč presega stroške najema posojila.

Finančna sredstva v obliki posojil v podjetjih so popolnoma ustaljene in normalne poti za financiranje poslovnih procesov, tako v podjetjih, kot tudi v vzajemnih skladih!

Strategija najemanja poceni posojil z namenom investiranja finančnih sredstev v donosnejše oblike naložb se imenuje finančni vzvod .

Graf: Hipotetični prikaz dodatnega zaslužka v obliki razlike med vrednostjo naložbe in najetim posojilom
zasluziti_s_tujim_denarjem


Pomembno je, da je predvidena IRR višja od efektivne obrestne mere kredita.

Vsako najemanje kredita za namen investiranja na kapitalski trg mora biti premišljeno in pretehtano z več vidikov. Premisliti morate predvsem sledeče:

  • Ali imate dovolj mesečnih sredstev za pokrivanje dolgoročnih mesečnih obveznosti za poplačevanje kredita ali kreditne linije
  • Ali ste pripravljeni, v primeru močnega padca tečajev (-20 ali celo -50%) dolgoročno ostati v naložbi, da se tečaji ponovno dvignejo? (to pomeni tudi podaljševanje kredita tudi za 5 ali več let!)


Zavedajte se, da se s tem dejanjem spuščate na tanek led!

Nasvet:
Priporočljivo je, da se tega finančnega instrumenta ne poslužujete v veliki meri, morda največ do 20% investiranih sredstev. Kar je več, je že zelo tvegano početje!

Opozorilo:
Nimate zagotovil, da se bodo tečaji delnic dvigovali. Preden storite takšen korak, se dobro pozanimajte o naložbi. Predvidite tudi črni scenarij! Na delniških trgih je cca 30% obdobja negativnega. Če se le ta zgodi v trajanju vašega investiranja, verjemite, potrebovali boste mnogo let z visoko stopnjo donosa, da boste prišli na zeleno vejo.

Vsekakor pa velja pregovor: »Kdor ne reskira, ne profitira«

Kako bolje oplemenititi vaše premoženje? Kliknite tukaj in dogovorili bomo sestanek.

Avtor: Blaž ZALAR

Zavarovalnica Sava Triglav Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna Prva Grawe Zavarovalnica