Nasvet št. 11-2006

objavljeno v reviji Kapital, dne 03.04.2006

Slovenski kapitalski trg
se v zadnjih letih bliskovito razvija. Še nekaj let nazaj je bilo registriranih le peščica vzajemnih skladov, danes pa jih je že skoraj nepregledna množica.

Davčna zakonodaja
je bila dokaj prijazna do vlagateljev. Dobički, ustvarjeni z vrednostnimi papirji in točkami vzajemnih skladov so bili po treh letih neobdavčeni, izven Slovenije do leta 2005 pa sploh ne.

Vlagatelji danes vse težje izbirajo med vse večjo in pestro ponudbo. Pojavljajo se skladi z investicijsko politiko denarnih in obvezniških skladov do skladov rastočih trgov in energije. Že sama odločitev, kako razpršiti svoja sredstva, je za marsikaterega vlagatelja težka.

Želja po čim višjih donosih.
Pri izbiri skladov je treba upoštevati svojo nagnjenost do tveganja ter časovno komponento investicije. Zavedati se je treba tudi, da pretekli donosi niso zagotovilo, da bodo to tudi v prihodnje.

Vlagatelj mora pred investiranjem, poleg ustrezne alokacije sredstev, pretehtati tudi posredne stroške, ki so povezani s temi naložbami. Vsekakor mora preveriti:

 • Kolikšni so vstopni stroški naložbe
 • Kolikšni so upravljalski stroški na letni ravni
 • Ali si upravitelj zaračunava nagrado za uspešno upravljanje
 • Ali je naložba pri prodaji obdavčena


Potrebno je poiskati naložbo, ki bo združevala v čim večji meri vse to. Torej, nizke vstopne in upravljalske stroške ter zaščito pred plačevanjem davka na dobiček pri prodaji.

Takšna naložba obstajain jih je veliko. Dolgoročni investitorji se jih z veseljem poslužujejo. Sedaj se jih lahko tudi Slovenci.

brez_placila_davka


Lepo po vrsti.
Če investirate v vzajemne sklade, morate najprej plačati vstopne stroške, ki znašajo tudi do 5 % ali celo več, če investirate v tujini. Kapitalski trgi, globalni ali geografsko, panožno usmerjeni, nihajo v rasti vrednosti, soodvisno od gospodarske klime in drugih dejavnikov. Zaradi takšnih nihanj ste v povprečju prisiljeni menjati naložbe vsaj enkrat na 5 let, da zaščitite glavnico. Od ustvarjenega dobička najprej plačate davek na dobiček, razliko pa ponovno investirate v vzajemni sklad s plačilom vstopnih stroškov. Seveda ni nič narobe s tem. Dokler je dobiček, to ne predstavlja problem.

Vsekakor je dobrodošla sprememba davčne zakonodaje, da se ustvarjeni dobički pri prodaji vrednostnih papirjev in točk vzajemnih skladov ne vpisujejo več v dohodninsko napoved. Vendar pa je slabost v tem, da si država pobira davek v dobi 20 let.

Zato je potrebno dobro preveriti, kakšni so dejanski celotni stroški, ki jih vlagatelj skozi celotno obdobje varčevanja nosi. Tako morate kot investitor pretehtati možnosti, ki jih imate na trgu, da ne boste plačevali preveč.

Vendar se postavi vprašanje smotrnosti menjave, v kolikor je ustvarjeni dobiček majhen ali pa ga sploh ni. Posledično pri menjavi pridejo novi stroški. Čakati, ali menjati?.

"Wraperji".
V tujini so iznašli zdravilo za takšne primere. Tako imenovane »wraperje«, ki v eni pogodbi združujejo veliko vzajemnih skladov, na drugi strani pa omogočajo zaščito pred plačilom davka na dobiček pri menjavi skladov. Poleg tega lahko del denarja celo izločite iz investiranja. In ni vam treba plačati davka.

V veliko primerih vam omogočajo menjavo skladov brez ali z bistveno nižjimi vstopnimi stroški, stroški upravljanja naložbe pa so po pravilu nižji ali enaki družbam za upravljanje.

Vsekakor pa vam omogočajo izbiro med 25 več izbranimi vzajemnimi skladi, v tujini pa lahko izbirate tudi izmed do 90 skladov. Praviloma takšne sklade upravljajo mednarodno zelo priznani upravljalci kapitala, med katerimi najdemo Fidelity, Invesco, JP Morgan, Swiss bank, Vontobel in druge. Izbirate lahko med geografsko razpršenimi skladi od Amerike do Japonske, skladi pa so razdeljeni tudi po tveganosti, torej od denarnih – nizkotvegani skladi do tveganih skladov na rastočih in razvijajočih se trgih.

Tako ima vlagatelj znotraj pogodbeno določenih vzajemih skladov večjo ali popolno svobodo menjati naložbe. In to brez plačila davka na dobiček.

brez_placila_davkaBrez plačila, je to mogoče?
To omogoča »Zakon o dohodnini«, v členu št.71. Govori, da je izplačilo iz življenjskega zavarovanja, pri katerem nastane pravica do izplačila zavarovalne vsote po preteku desetih let, pod določenimi pogoji, oproščeno plačila dohodnine.

>Takšne predpise s pridom uporabljajo zavarovalnice v tujini, veseli pa me tudi, da so to pričele tudi slovenske. Tako se zavarovalnice počasi začenjajo obnašati kot investicijske družbe. Prilagodile so se davčnim razmeram in s tem privabljajo prosti kapital.

Omogočile so cenejše investiranje na daljši rok in večjo fleksibilnost. Namesto da dobiček plačamo državi, v obliki takšne pogodbe v celoti ostane nam. Takšna pogodba se torej imenuje življenjsko zavarovanje. Vendar, da ne bo pomote: ni vsako življenjsko zavarovanje »wraper«. Da bi to postal, mora takšno zavarovanje izpolniti nekaj glavnih pogojev:

 • Zavarovalne vsote morajo biti izredno nizke, 1% ali nekaj odstotkov nad vloženim kapitalom. S tem v bistvu ohranja status življenjskega zavarovanja, vendar ima bistveno manj stroškov.
 • V prvi vrsti mora ponuditi vsaj 25 vzajemnih skladov, čeprav je to spodnja številka. V tujini najdete takšne produkte z bistveno večjim številom in izborom vzajemnih skladov. V praksi število dosega med 50 in 100 vzajemnimi skladi.
 • Možnost izbire z geografsko razpršitvijo kapitala
 • Možnost izbire skladov po tveganosti, torej izbire skladov med denarnimi, obvezniškimi, delniškimi, nepremičninskimi skladi in drugimi vrstami.
 • Večkratne brezplačne menjave med skladi brez ali z bistveno nižjimi vstopnimi stroški.
 • Možnost delnih izstopov kapitala (davčni vidik ni opredeljen)
 • Možnost vplogleda ali pridobitve informacije o stanju investiranih sredstev kadarkoli in ne šele po treh letih
 • Omogočati mora tako enkratne investicije, kot mesečna vplačila ali kombinacijo obeh
 • Zaupanje vrednega nosilca pogodbe


Pozitivni učinki investiranja v takšnen produkt se pri večkratnem menjavanju naložb pokažejo lahko že po nekaj letih. Primeren je za bolj ali manj poučene investitorje in pasivne varčevalce.

Kaj vam takšna polica nudi:

 • Udobnost – z enim vplačilom dosegate izredno širok izbor vzajemnih skladov (50-90)
 • Davčno ugodno investiranje (pri menjavi skladov ne plačujete davka na ustvarjeni dobiček)
 • Nižje stroške
 • pri kasnejših menjavah skladov ne plačujete vstopnih provizij ali pa so bistveno nižji,
 • upravljalske stroški so praviloma nižji ( 0,3% p.a.)
 • Izbira med najboljšmi in priznanimi svetovnimi vzajemnimi skladi:
 • bonitetne uvrstitev skladov po S&P tudi do 5 zvezdic (maximalna možna uvrstitev), S&P ocena teh vzajemnih skladov pa se v večini gibljejo med A in AAA
 • Možnost delnih, številčno neomejenih izplačil sredstev po izbiri
 • Možnost dodatnih vplačil
 • Spremljanje vredosti naložbe
 • Zaščita dobička in / ali glavnice z varnostnim skladom


Takšne oblike investicije so primerne za daljše obdobje, minimalno pa vsaj deset let.

Takšna polica omogoča aktivno spreminjanje strukture izbranih vzajemnih skladov, zato pride prav nasvet svetovalca. V mesecu dni lahko spremenite tvegano naložbeno strategijo v popolnoma konzervativno in obratno. Odvisno od razmer na trgih, v katere ste investirali svoje prihranke. Zato potrebujete nekaj znanja in spremljanje dogajanja na trgih kapitala. Vsekakor se priporoča, da se investitor pred vstopom v takšen produkt posvetuje z ustrezno podkovanim premoženjskim svetovalcem.

Z leti še večja ponudba
Veseli me, da se slovenski zavarovalniški trg tako hitro razvija. Od sedaj naprej je varčevalcem podoben produkt dostopen tudi v Slovenji. In ne le to. Prepričan sem, da se bo ponudba z leti še razširila in obogatila.

V tem trenutku je v produktu na razpolago 25 mednarodno priznanih skladov, 3 odlični krovni skladi ter sklad z garancijo. Poleg tega pa premoženjski svetovalci lahko izbirajo in svetujejo še iz dodatnega nabora 30 izbranih skladov. Torej, ena naložba z možnostjo izbire izmed 54 prvovrstnih vzajemnih skladov.

Odlična naložbena priložnost.
Vsekakor lahko slovenski produkt že primerjamo z najbolj priznanimi in nagrajenimi tovrstnimi svetovnimi produkti.

Za več informacij pa povprašajte svoje premoženjske svetovalce.

Želite, da vam pomagamo pri odločitvi, kam investirati privarčevana sredstva? Zahtevajte svetovanje!

Zavarovalnica Sava Triglav Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna Prva Grawe Zavarovalnica