Najpogostejša in vrednostno najbolj zastopana kategorija investiranja (varčevanja) v Sloveniji so vsekakor bančni depoziti.

Varnost naložbe je solidno visoka. Banka Slovenije vam daje jamstvo za izplačilo bančnih vlog v posamezni banki do 100.000€. Vendar pa na drugi strani zmanjšuje privlačnost te naložbe nizka likvidnost in donosnost. Sredstev ne morete dvigniti pred dospelostjo, počakati morate, da se rok vezave izteče.

Donosnost naložbe je obratnosorazmerna varnosti, torej na nizki ravni. V zadnjih letih so se začele bančne obrestne mere zniževati, kar seveda vpliva na vašo donosnost naložbe. Poleg tega pa bodo že tako nizke obresti nad določenim zneskom obdavčene, kar določa zakon o dohodnini.

Priporočamo, da si preberete članek "Človeško se je motiti".

Z depoziti v banki praktično le ohranjate vrednost svojega denarja, včasih pa še to ne. Naložba, ki je smiselna za, za kratkoročne naložbe oz. varnostni sklad.

Zavarovalnica Sava Triglav Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna Prva Grawe Zavarovalnica